Photography

ที่หลบฝน

บ้านเเสงดาว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พื้นที่ทางเลือกสำหรับจัดกิจกรรม พูดคุย เเละฉายหนัง 

ที่หลบฝน

เสวนาค่ายฝึกเขียน Nan Dialogue 

มุมมอง ความคิด ชีวิต เเละประสบการณ์ของไม้หนึ่ง ก. กุนที,เรืองรอง รุ่งรัศมี,วัฒน์ วรรลยางกูร เเละ วาด รวี

ผ่านสายตาคนทำสื่อ 4 คน 

วรพจน์ พันธุ์พงศ์

ธิติ มีเเต้ม

อินทรชัย พาณิชกุล

เมฆ' ครึ่งฟ้า

ที่ห้องสมุดบ้านๆ น่าน

วันที่ 15 กันยายน 2565

เสวนาค่ายฝึกเขียน Nan Dialogue