Pocketbook & Interview

คุยกับเกษตรกรเวียงสาว่าด้วยราคาเช่าที่ดิน ยาสูบ ยาฆ่าแมลง และสวัสดิการ อสม.

‘อ้อน’ นิลระกา ต๊ะปะแสง วัย 53 ปี เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ เธอเติบโตที่บ้านบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จบ ม.6 แล้วเริ่มต้นชีวิตชาวไร่ ช่วยพ่อแม่ทำไร่ข้าวโพด ไร่ยาสูบ และพืชสวนครัวส่งโรงงาน